logga

Sällskapet Gillet Karlskrona

VÅR VERKSAMHET

Vi är en humanistisk förening som grundades 1921 med ändamålet att sammanföra bildade män för föredrag och diskussion av kulturella frågor samt för sällskaplig samvaro.
Inträde som medlem kan fås av varje man med anknytning till Karlskrona och som sällskapet finner lämplig.

Den 12 maj 1921 föddes Sällskapet Gillet på Stadshotellet i Karlskrona

Utdrag ur Gillets jubileumsbok:

"... samfundet av likasinnade kulturhungrande medlemmar utökades i rask takt, frodades och avnjöt en rik repertoar av musikaliska framträdanden och inspirerande och lärorika föreläsningar av eminenta inbjudna gäster och egna förmågor från vitt skilda kulturområden. Föredragen initierade oftast livliga diskussioner under glada former vid måltidsbord och eftersitsar..."

Detta gäller även idag!

Logga in för att läsa om våra aktiviter!

Några av våra föreläsare under årens lopp:

frans g bengtsson sten bergman sten broman Jan-Öjvind Swahn Bo Setterlind arne thorén Margareta Skantze torbjörn fälldin cecilia nelson peter jablonski Antje Jackelén Dick Harrisson Jan Mårtensson Astrid Selling Herman Lindkvist Sten Nordin Carl-JohanGardell Bo Knarrström

Frans G Bengtsson, Sten Bergman, Sten Broman, Jan-Övind Swahn, Bo Setterlind, Arne Thorén, Margareta Skantze, Thorbjörn Fälldin, Cecilia Nelson, Peter Jablonski, Antje Jackelén, Dick Harrisson,Jan Mårtensson, Astrid Selling, Herman Lindkvist, Sten Nordin, Carl-Johan Gardell, Bo Knarrström.

Alla har de delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter genom framträdanden vid Gillets sammankomster.

Vi har funnits i mer än 100 år! Minst fyra gånger om året samlas medlemmarna för att lyssna på ett föredrag med kulturell eller aktuell anknytning, umgås och äta en god måltid tillsammans eller göra en utflykt till någon minnesvärd plats.

VÅRT KULTURARV

Världsarvsstaden Karlskrona planlades av Erik Dahlberg, Nicodemus Tessin dä och Carl Magnus Stuart. De stora kyrkorna vid Stortorget ritades av Nicodemus Tessin dy.

Här vandrade och verkade Carl August Ehrensvärd och Fredric Henric af Chapman. Inspirerade av antikens och klassicismens arkitekturideal förverkligade de tillsammans flera imponerande byggnader som finns inom världsarvet. I bildhuggarverkstaden arbetade Johan Thörnström fram sina mäktiga galjonsbilder.

Örlogsstaden Karlskrona

Läs mer om världsarvet på visitkarlskrona.se